„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 29.12.2011 na terenie gminy KARNICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wod 3,57 zł 3,86
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,96 zł 8,60 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 5,40 zł 5,83 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,04 zł 7,60 zł

 

W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.