Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w roku 2019".

http://woz.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-zastosowania-ustawy/zapytania-ofertowe/387-dostawa-paliw-2019