„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 29.12.2014 na terenie gminy KARNICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2015 na terenie gminy CHOJNA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o "Zbiorowym zapoatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków " (DZ.U. 2006 r Nr 123 poz. 858) od dnia 01.01.2015 na terenie gminy GOLENIÓW, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje dotychczasowa stawka opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2015 zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Marianowo na terenie gminy MARIANOWO, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2015 r. zgodnie z Uchwałą nr I/10/2014 Rady Gminy Stara Dąbrowa na terenie gminy STARA DĄBROWA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

 WODOCIĄGI zACHODNIOPOMORSKIE Spółka z o. o w Goleniowie informuje, że badania bakteriologiczne wody pobranej w dniu 19.12. 2014r. z ujęcia wody i z sieci wodociągowej w miejscowości MIROWO NIE WYKAZAŁY skażenia bakteriologicznego wody.


W związku z powyższym, woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.