Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że będzie wstrzymana dostawa wody!

Szczegóły:

data: 26.11.2015

czas: od godziny 10:00 do godziny 14:00

lokalizacja: w miejscowości KOŚCINO

rodzaj prac: prowadzone prace remontowe na sieci wodociągowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.