Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że będzie wstrzymana dostawa wody!

Szczegóły:

data: 25.01.2017

czas: od godziny 10:00 do godziny 15:00

lokalizacja: w miejscowości MIERZYN ulice: Brzozowa 1-18a, Akacjowa 1-8a

rodzaj prac: prowadzone prace na sieci wodociągowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.