„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje,iż od dnia 01.04.2017r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Suchaniu Nr XVIII/141/2017 z dnia 28 luty 2017 r. na terenie gminy Suchań, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywała nowa taryfa:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Taryfowa grupa odbiorcy Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,49 4,85 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 9,96 10,76 zł/miesiąc

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,49 4,85 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 8,53 9,21 zł/miesiąc

   2.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :                 

lp                            Nazwa   Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 296,13 319,82