„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje,od dnia 10.04.2017r.na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858)na terenie gminy Trzcińsko Zdrój, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

lp Taryfa grupowa Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,82 5,21 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,43 9,10 zł/miesiąc

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,82 5,21 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,04 7,60 zł/miesiąc

 

lp                            Nazwa   Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 297,45 321,25