„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. mocą Uchwały Rady Gminy Marianowo Nr XXIII/157/2017 z dnia 30 marca 2017r.na terenie Gminy Marianowo, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,75 4,05 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,51 9,19 zł/miesiąc

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,75 4,05 zł/miesiąc
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 6,97 7,53 zł/miesiąc

         2.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :                

Lp                            Nazwa Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 295,14 318,75