„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 06.05.2017r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach Nr XXII/190/2017 z dnia 30 marca 2017 r. na terenie gminy Mieszkowice w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

1.Ceny i stawki za dostarczaną wodę :

lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Netto Brutto j.m.

1

Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,22 4,56 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,70 4,00 zł/miesiąc

2

Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,22 4,56 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,81 3,03 zł/miesiąc

3

Grupa 3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,22 4,56 zł/m3
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 2,69 2,91 zł/miesiąc

         2.Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :                

Lp                            Nazwa Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego 295,05 318,65