„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informują, iż  na podstawie Uchwały nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 września 2017 roku  na terenie Gminy Węgorzyno od dnia 01.11.2017r. do 31.10.2018r.  w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w następującej wysokości:Załączniki:
Dostęp do URL (http://woz.pl/attachments/article/ceny/Wegorzyno.pdf)Wegorzyno.pdf[ ]