„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2012 zgodnie z Uchwałą nr XII/132/2011 Rady Miejskiej w Chojnie na terenie gminy CHOJNA, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

 

LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,33 zł 3,60
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,84 zł 8,47 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 3,09 zł 3,34 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,43 zł 8,02 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody 2,59 zł 2,80 zł
6
Cena za 1 m3 odebranych ścieków 5,10 zł
5,51 złW powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.