Wodociąg Derczewko, Dec. o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia pod względem zawartości Mn do 110 ugl do 31.01.2022, 4.10.2021

Wodociąg Budzień dec. warunkowa przyd. wody do spożycia pod względem zwiększonej zawartości indeksu nadmanganianowego do dnia 02.11.2021