Prezes Zarządu
mgr Artur Krasiński

 

Prokurent

mgr Beata Banasiewicz

mgr Stanisława Cerazy

Andrzej Ogłodziński  - Przewodniczący RN

 

Elżbieta Jabłońska  - członek RN

 

Piotr Krzystek - członek RN

 

Grzegorz Biczak - członek RN

 

Stanisław Brylski - członek RN

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - 100% UDZIAŁÓW