"Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. - (umowa kompleksowa)"

Informacja z otwarcia oferty

 

Zmiana SIWZ z dnia 20.04.2018

2018-OJS077-172573-pl - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane.pdf

 

Zmiana SIWZ z dnia 18.04.2018

Zmiana treści SIWZ i terminu.pdf

20180418 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji.pdf

16.04.2018 r. Aktualny ZaB_cznik 2b formularz ofertowy - zad. 2.xlsx

16.04.2018 r. Aktualny ZaB_cznik 2a formularz ofertowy - zad. 1 (002).xlsx

16.04.2018 - ZALACZNIK NR 3 i NR 1 DO UMOWY - Wykaz obiektów.ods

 

Zmiana SIWZ z dnia 13.04.2018

Zmiana terminu składania i otwarcia.pdf

Załącznik - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

 

Zmiana SIWZ z dnia 12.03.2018

odpowiedzi na pytania Wykonawcy

12.03.2018 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji.pdf

Print screen wysłanego ogłoszenia.docx

Zmiana treści SIWZ.pdf

08.03.2018 r. Aktualny Załącznik 2b formularz ofertowy - zad. 2.ods

08.03.2018 r. Aktualny Załącznik 2a formularz ofertowy - zad. 1 (002).xlsx

08.03.2018 r. - Aktualny Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.odt

 

Załączniki:

20180228 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

espd-request 10.01.2018 r. - JEDZ - załącznik nr 5.pdf

espd-request JEDZ xml.xml

WOZ SIWZ_MB_20180125.docx

WOZ Załącznik 2a formularz ofertowy - zad. 1.xlsx

WOZ Załącznik 2b formularz ofertowy - zad. 2.xlsx

WOZ Załącznik nr 6 do SIWZ_ Grupa Kapitałowa.docx

ZALACZNIK NR 3 i NR 1 DO UMOWY - Wykaz obiektów.ods

ZALACZNIK NR 3 i NR 1 DO UMOWY - Wykaz obiektów.ods.cpgz

Załącznik 5a do SIWZ - Informacja do JEDZ.docx

Załącznik 5b do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf

Załącznik 7 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 15.docx

Załącznik 8 Oświadczenie dot przesłanki wyklucz. art. 24 ust. 1 pkt. 22.docx

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ_formularz ofertowy - edytowalna wersja.docx

Załącznik nr 4 Wykaz dostaw.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ umowa energia.docx