Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.44.2021.RaN Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 31.07.2021r. do dnia 30.07.2024r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Stara Dąbrowa – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.