Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.128.2021.RaN Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 10.12.2021r. do dnia 09.12.2024r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Maszewo – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja WZ Maszewo.pdf)Decyzja WZ Maszewo.pdf[ ]