Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.125.2021.AB Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 23.12.2021r. do dnia 22.12.2024r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Goleniów – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja_21125_WZ_Goleniow.pdf)Decyzja_21125_WZ_Goleniow.pdf[ ]