Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że dnia 31.12.2021 biuro czynne będzie w godzinach od 7:00 do 12:00.