Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.161.2021.AB Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 10.02.2022r. do dnia 09.02.2025r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Warnice – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (taryfa_Warnice_2022.pdf)taryfa_Warnice_2022.pdf[ ]