Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o zwracają się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do podlewania trawników i napełniania basenów może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów socjalno-bytowych.

Wobec powyższego prosimy Mieszkańców o ograniczenie poboru wody do podlewania ogródków i trawników w szczególności w godz. 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00.