Wodociąg Derczewko, Dec. o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia pod względem zawartości Mn do 110 ugl do 31.01.2022, 4.10.2021