Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z  o. o. w  Goleniowie  informuje, że powtórzone badanie bakteriologiczne wody pobranej w SUW POGRZYMIE zasilające Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosławki, Dobrosławice, Radzanek, kol Radzanek , NIE WYKAZAŁO  zawartości bakterii grupy coli. W związku z powyższym, od dnia 27.06.2024  - woda nadaje się do  spożywana i  użytkowana przez ludzi bez gotowania. Za powstałe niedogodności  przepraszamy