Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.64.2018.SR.BK Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 29.12.2018r. do dnia 30.12.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy BRZEŻNO– w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja 64 Brzeżno.pdf)Decyzja 64 Brzeżno.pdf[ ]

Dotyczy: „Wykonanie badań wody i ścieków na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w roku 2019 ".

http://woz.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-zastosowania-ustawy/zapytania-ofertowe/389-wykonanie-badan-wody-i-sciekow-2019