Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w roku 2019".

http://woz.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-zastosowania-ustawy/zapytania-ofertowe/387-dostawa-paliw-2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym mogą wystąpić trudności w kontakcie telefonicznym, w związku z uszkodzoną linią telefoniczną. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.164.2018.SR. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 02.10.2018r. do dnia 01.10.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy MORYŃ – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.164.2018.SR.pdf)SZ.RET.070.164.2018.SR.pdf[ ]

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.163.2018.SR. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 02.10.2018r. do dnia 01.10.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy MARIANOWO – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.163.2018.pdf)SZ.RET.070.163.2018.pdf[ ]

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.162.2018.SR. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 02.10.2018r. do dnia 01.10.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy LIPIANY – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.162.2018.SR.pdf)SZ.RET.070.162.2018.SR.pdf[ ]