Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z  o. o. w  Goleniowie  informuje, że badanie bakteriologiczne wody pobranej w SUW POGRZYMIE zasilające Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosławki, Dobrosławice, Radzanek, kol Radzanek , wykazały ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli. W związku z powyższym, od dnia 14.06.2024  - woda może być spożywana i  użytkowana tylko po przegotowaniu.  Za powstałe niedogodności  przepraszamy.

Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie informują, że woda w Grzepnicy Gmina Dobra jest zdatna do spożycia. 

Wodociągi Zachodniopomorskie są kontrolowane w zakresie dostarczanej wody przez służby sanitarno-epidemiologiczne.