Prezes Zarządu
mgr Artur Krasiński

 

Prokurent

mgr Beata Banasiewicz

mgr Stanisława Cerazy

Andrzej Ogłodziński  - Przewodniczący RN

 

Elżbieta Jabłońska  - członek RN

 

Marcin Kozłowski - członek RN

 

Dariusz Lebioda - członek RN

 

Robert Mikołajczyk - członek RN

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - 100% UDZIAŁÓW