1. POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY
 2. GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW,USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
 3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 4. WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
 5. WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
 6. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
 7. WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGA OPERATORSKĄ
 8. OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 9. OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 10. WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 11. OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE
 12. SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
 13. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ HANDLOWĄ
 14. BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 15. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
 16. DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
 17. DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 18. SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW