Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. oferuja usługi w zakresie: 

  • Eksploatacji systemów wodociagowo-kanalizacyjnych. 
  • Wykonastwa budowli wodociagowo kanalizacyjnych – od odwiertu studni wraz z dokumentacją, poprzez ujecie sieć wodociągową i kanalizacyjna do oczyszczalni ścieków. 
  • Modernizacji i remontów istniejących ujęć i oczyszczalni ścieków. 
  • Remontów gwarancyjnych i pogwarancyjnych agregatów popowych.
  • Diagnostyka sieci wodociągowych. Lokalizacja wycieków z rurociągów wodnych metodą bezwykopową z wykorzystaniem korelatora i geofonu.