Andrzej Ogłodziński  - Przewodniczący RN

 

Elżbieta Jabłońska  - członek RN

 

Piotr Krzystek - członek RN

 

Grzegorz Biczak - członek RN

 

Stanisław Brylski - członek RN