Zawarcie umowy o dostawę wody/odbiór ścieków

Dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzenie ścieków zawartej między firmą “WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. a ODBIORCĄ usług.

Pobór wody z publicznych urządzeń wodociągowych bez zawartej umowy stanowi wykroczenie (w przypadku zrzutu ścieków przestępstwo) i podlega karze grzywny.

DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAWARCIA UMOWY

Nowy ODBIORCA świadczonych przez naszą firmę usług winien złożyć pisemny wniosek o zawarcie stosownej umowy (DOO-1,DOO-2,DOO-3) wraz z następującymi załącznikami:

  • Tytuł prawny do nieruchomości tj. Akt notarialny lub inny tytuł własności
  • Protokół przekazania / przejęcia nieruchomości uwzględniając stan wodomierza na dzień przekazania / przejęcia posesji bądź protokół przekazania stanu wodomierza (do pobrania poniżej).

Osoby prawne dodatkowo winny złożyć kserokopie:

  • NIP
  • REGON
  • wpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW DO NASZEJ FIRMY

OSOBIŚCIE w siedzibie bądź w Oddziale Terenowym naszej firmy w godzinach urzędowania tj 7:00 do 15:00

PRZESŁANIE POCZTĄ na adres siedziby naszej firmy:

“WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

PRZESŁANIE FAKSEM pod numer 091 /418-24-54

PRZESŁANIE POCZTA ELEKTRONICZNĄ na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA WAŻNE !!!

Prosimy na wszelkiej przesyłanej do nas korespondencji zamieszczać numery telefonów co ułatwi kontakt osoby koordynującej z interesantem, przyśpiesza tym samym załatwienie sprawy.