Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

e faktura

baner-BOK

 

maskotka min

 

 

folder

 

 

 

 

Aktualności

     Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w  Goleniowie  informuje, że badanie bakteriologiczne wody pobranej w miejscowości MACIEJEWO w dniu 26.10.2016  wykazało ponadnormatywną zawartość bakterii. W związku z powyższym, od dnia 26.10.2016 w miejscowości: Maciejewo - będzie prowadzone stałe chlorowanie wody w dawce do 0,3  mg wolnego chloru na litr wody.
Woda może być użytkowana  tylko do celów gospodarczych.
Woda do spożycia będzie udostępniona z  beczkowozów.
Chlorowanie wody odbywać się będzie aż do odwołania – o czym powiadomimy wszystkich mieszkańców osobnym ogłoszeniem.
Za powstałe niedogodności  przepraszamy

   "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" Sółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 19.10.2016 od godziny 90:00 do godziny 15:00 będzie wstrzymana dostawa wody w miejscowości DOŁUJE ulice: Jesienny Sad, WĄWELNICA, REDLICA w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Spółka z o.o. „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” w Goleniowie

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Wymagany termin zakończenia badania do 31.03.2017r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie bilansu” naadres:

Spółka z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie”

ul. I. Brygady Legionów 8-10

72-100 Goleniów

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2016r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru,

3. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

4. wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat (z wyodrębnieniem sprawozdań wykonywanych w branży, w której działa spółka),

5. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,

6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego wraz z określeniem składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

7. określenie ceny za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji (opinia wraz z raportem biegłego rewidenta) w min. 3 egzemplarzach,

8. oświadczenie o akceptacji terminu zakończenia badania.

Szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy Pani Stanisława Cerazy

nr telefonu: 91 418 44 31 wew. 28, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

           

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.