Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że będzie wstrzymana dostawa wody!

Szczegóły:

data: 28.01.2016

czas: od godziny 9:00 do godziny 15:00

lokalizacja: w miejscowości LUBIESZYN ulica od skrzyżowania z drogą do Dobrej Szczecińskiej do przejścia granicznego

rodzaj prac: prowadzone prace remontowe na sieci wodociągowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.