Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie zawiadamia, że będzie wstrzymana dostawa wody!

Szczegóły:

data: 20.11.2017

czas: od godziny 9:00 do godziny 15:00

lokalizacja: w miejscowości Dołuje ulice: Żubrza od skrzyżowania z ul. Daniela do ul. Lisiej, Daniela

rodzaj prac: prowadzone prace na sieci wodociągowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.