Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.126.2021.RaN Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 20.04.2022r. do dnia 19.04.2025r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Suchań – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.