„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2014r. zgodnie z Uchwałą nr XXXV/223/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.03.2014r. na terenie gminy MASZEWO, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

 

LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,79 zł 4,09
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,88 zł 9,59 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 5,37 zł 5,80 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,67 zł 8,28 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody 5,37 zł 5,80 zł
6
Cena za 1 m3 odebranych ścieków 8,84 zł
9,55 złW powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.