Koronawirus - informacja

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2014 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/319/14 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28.03.2014r. na terenie gminy Stargard Szczeciński, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowo kanalizacyjne w następujących wysokościach:


 


LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody
2,80 zł 3,02
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 6,64 zł 7,17 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody 3,88 zł 4,19 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 3,88 zł 4,19 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 5,47 zł 5,91 zł
6 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 7,36 zł 7,95 zł
7
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług zrzucającego ścieki 2,39 zł
2,58 złW powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.