WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2014 r. na terenie gminy Kobylanka, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

 

LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,21 zł 3,47
2 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,88 zł 8,51 zł
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 3,62 zł 3,91 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 6,55 zł 7,07 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody 3,62 zł 3,91 zł
6
Cena za 1 m3 odebranych ścieków 9,98 zł
9,70 złW powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.