Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.72.2018.SR.PU Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 11.07.2018r. do dnia 10.07.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy KOZIELICE – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.4.72.2018.SR.PU.pdf)SZ.RET.070.4.72.2018.SR.PU.pdf[ ]