Koronawirus - informacja

W związku z wysoką temperaturą przewidywaną na najbliższe dni zarządzeniem nr 16/2018 Prezesa został skrócony czas pracy pracowników Spółki, koniec pracy przypada na godz. 14:00. Zarządzenie obowiązuje od dnia 7 sierpnia do 9 sierpnia br.

Niezależnie od powyższego zgłoszenia awarii są przyjmowane całodobowo pod numerami telefonów jak dotychczas.