Dotyczy: „ Dostawa w ramach leasingu operacyjnego 2 sztuk nowych samochodów z homologacją na ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,2 tony, na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, wraz z przeniesieniem, bez dodatkowego świadczenia ich własności, po upływie oznaczonego czasu trwania leasingu".

http://woz.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-zastosowania-ustawy/zapytania-ofertowe/363-dostawa-w-ramach-leasingu-operacyjnego-2-sztuk-nowych-samochodow