Koronawirus - informacja

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.157.2018.SR. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 26.09.2018r. do dnia 25.09.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy RADOWO MAŁE – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.4.157.2018.SR.pdf)SZ.RET.070.4.157.2018.SR.pdf[ ]