„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2012 na podstawie Uchwały nr X/154/11 Rady Gminy Dobra  na terenie gminy Dobra, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

 

LP Nazwa Stawka netto Stawka brutto
1 Cena za 1 m3 dostarczonej wod 3,06 zł 3,30
2 Cena za 1 m3 dostarczonej wody  ze ZWiK Szczecin wg cennika ZWIK Szczecin
3 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego 5,90 zł 6,37 zł
4 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza korzystającego z lokalu w budynku wielolokalowym 3,86 zł 4,17 zł
5 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 5,51 zł 5,95 zł

 

 

W powyższej tabeli doliczono 8% podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.