Dotyczy: „Wykonanie badań wody i ścieków na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w roku 2019 ".

http://woz.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-zastosowania-ustawy/zapytania-ofertowe/389-wykonanie-badan-wody-i-sciekow-2019