Wodociąg Budzień dec. warunkowa przyd. wody do spożycia pod względem zwiększonej zawartości indeksu nadmanganianowego do dnia 02.11.2021