Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.52.2021.RaN Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 31.07.2021r. do dnia 30.07.2024r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobra – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RZT.70.44.2021.RaN Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 31.07.2021r. do dnia 30.07.2024r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Stara Dąbrowa – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Każda środa w Dziale Eksploatacji wyłączona z obsługi Interesantów (Zarówno kontakt telefoniczny jak i bezpośredni w siedzibie Spółki)

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.04.2021 biura Wodociągów Zachodniopomorski będą nieczynne w związku z ustaleniem dnia wolnego za dzień świąteczny.

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2020 biura Wodociągów Zachodniopomorski będą nieczynne w związku z ustaleniem dnia wolnego za dzień świąteczny.