WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iżod dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r.na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858)na terenie gminy CHOJNA w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

  „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. mocą Uchwały Rady Gminy Marianowo Nr XXIII/157/2017 z dnia 30 marca 2017r.na terenie Gminy Marianowo, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) terenie gminy Maszewo w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych przedłużeniu ulega obowiązująca taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXIX/340/2017 z dnia 29 marca 2017 r. na terenie Gminy GOLENIÓW, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowieinformuje, iż od dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r. mocą Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXIII/191/2017 z dnia 31 marca 2017 r. na terenie gminy Stara Dąbrowa, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych zostaje wprowadzona nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

                „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje,od dnia 10.04.2017r.na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858)na terenie gminy Trzcińsko Zdrój, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: