Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.165.2018.SR. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 18.09.2018r. do dnia 17.09.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy WOLIN – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.4.165.2018.SR.pdf)SZ.RET.070.4.165.2018.SR.pdf[ ]

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.161.2018.SR. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 18.09.2018r. do dnia 17.09.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy CHOJNA – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.4.161.2018.SR.pdf)SZ.RET.070.4.161.2018.SR.pdf[ ]

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.160.2018.SR Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 18.09.2018r. do dnia 17.09.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy BANIE – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.4.160.2018.SR.pdf)SZ.RET.070.4.160.2018.SR.pdf[ ]

W związku z wysokimi temperaturami i dużym rozbiorem wody, ciśnienie wodociągu na terenie Gminy Stepnica może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

W związku z wysoką temperaturą przewidywaną na najbliższe dni zarządzeniem nr 16/2018 Prezesa został skrócony czas pracy pracowników Spółki, koniec pracy przypada na godz. 14:00. Zarządzenie obowiązuje od dnia 7 sierpnia do 9 sierpnia br.

Niezależnie od powyższego zgłoszenia awarii są przyjmowane całodobowo pod numerami telefonów jak dotychczas.

Wodociągi Zachodniopomorskie  Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż decyzją nr SZ.RET.070.4.80.2018.SR.NJ Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 11.07.2018r. do dnia 10.07.2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy PYRZYCE – w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (SZ.RET.070.4.80.2018.SR.NJ.pdf)SZ.RET.070.4.80.2018.SR.NJ.pdf[ ]