Spółka z o. o. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE"
z siedzibą w Goleniowie
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
 
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH - SPAWACZ
Miejsce pracy:  WOZ Goleniów, Dział Inwestycji ( praca w delegacji )

    „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informują, iż  na podstawie Uchwały nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 września 2017 roku  na terenie Gminy Węgorzyno od dnia 01.11.2017r. do 31.10.2018r.  w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w następującej wysokości:



Załączniki:
Dostęp do URL (http://woz.pl/attachments/article/ceny/Wegorzyno.pdf)Wegorzyno.pdf[ ]

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Prezesa Spółki z o. o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” z dnia 18.10.2017r. w sprawie dnia wolnego, wydanym na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. 2016.1666, tj. z dnia 12.10.2016r. z późniejszymi zmianami) informuję, iż dzień:


2 listopada 2017 ustalono dniem wolnym od pracy w Spółce.


Mając na uwadze jakość i ciągłość świadczonych usług w przypadku awarii prosimy o kontakt pod nr telefonu:
Gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Przybiernów, Stepnica:
OT Goleniów 91-418-44-31

Gminy: Brzeżno, Gryfice, Karnice, Radowo Małe, Węgorzyno, Wolin:
OT Płoty: 91-385-14-39


Gminy: Bielice, Dolice, Kobylanka, Marianowo, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań, Warnice:
OT Stargard: 91-561-92-22


Gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Kozielice, Lipiany, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój:
OT Chojna: 91-464-73-43

 Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Spółka z o.o. „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” w Goleniowie

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017

 

Wymagany termin zakończenia badania do 30.03.2018r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie bilansu” na adres:

 

Spółka z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” 

ul. I. Brygady Legionów 8-10

72-100 Goleniów

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Oferta powinna zawierać:

1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru,

3. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

4. wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych                           w okresie ostatnich trzech lat (z wyodrębnieniem sprawozdań wykonywanych w branży, w której działa spółka),

5. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,

6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego wraz z określeniem składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

7. określenie ceny za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji (opinia wraz                 z raportem biegłego rewidenta) w min. 3 egzemplarzach,

8. oświadczenie o akceptacji terminu zakończenia badania.

 

Szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy Pani Stanisława Cerazy

nr telefonu: 91 418 44 31 wew. 28, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny  i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXIII/336/2017 z dnia 15 marca 2017 r. na terenie gminy Gryfice, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. mocą Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XXIV/200/2017 z dnia 29 marca 2017 r.na terenie Gminy KARNICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywała nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: