Koronawirus - informacja

            „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. mocą Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XXIV/200/2017 z dnia 29 marca 2017 r.na terenie Gminy KARNICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywała nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 10.05.2017r. do 09.05.2018r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXV/179/2017 z dnia 30 marca 2017 r. na terenie gminy LIPIANY w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 07.05.2017r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXXIV/292/17 z dnia 30 marca 2017 r. na terenie gminy Pyrzyce w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 06.05.2017r. mocą Uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach Nr XXII/190/2017 z dnia 30 marca 2017 r. na terenie gminy Mieszkowice w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

            „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust.8 i 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2017r. na terenie gminy Stargard, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

            WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o. o. w Goleniowie informuje, iżod dnia 01.05.2017r. do 30.04.2018r.na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858)na terenie gminy CHOJNA w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: