Przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn: „ Termomodernizacja budynku biurowego oraz przebudowa pomieszczeń na cele kotłowni wraz z wymianą Źródła ciepła w budynku warsztatowym"

Czytaj więcej...>

Dotyczy: „ Dostawy w formie leasingu 4 sztuk nowych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony z napędem na cztery koła ”


Czytaj więcej...>

Spółka z o. o. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE"

z siedzibą w Goleniowie

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Goleniów

 

Główne zadania:

  • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem ofert, realizacją postępowań przetargowych zgodnie z PZP,
  • tworzenie ofert przetargowych i handlowych,
  • analiza wzorów umów kontrahentów,
  • prowadzenie dokumentacji działu w wyznaczonym zakresie,
  • przegląd Biuletynu Zamówień Publicznych i innych dostepnych źródeł w celu wyszukania ogłoszeń o toczących się lub planowanych postępowaniach przetargowych.

 Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w  Goleniowie  informuje, że badanie bakteriologiczne wody pobranej z ujęcia wody TARNOWO  NIE  WYKAZAŁO  skażenia bakteriologicznego. W związku z powyższym, zakończono stałe chlorowanie wody w dniu 02.02.2015
Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie informuje, że badanie bakteriologiczne wody pobranej w miejscowości TARNOWO, wykazało ponadnormatywną zawartość bakterii. W związku z powyższym, od dnia 23.01.2015 w miejscowości: TARNOWO I ZAGÓRCE będzie prowadzone stałe chlorowanie wody w dawce do 0,3 mg wolnego chloru na litr wody.

Woda może być spożywana i użytkowana tylko po przegotowaniu.

Chlorowanie wody odbywać się będzie aż do odwołania – o czym powiadomimy wszystkich mieszkańców osobnym ogłoszeniem.

 

Za powstałe niedogodności przepraszamy

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2015 na podstawie Uchwały nr XXXVI/491/2014 Rady Gminy Dobra na terenie Gminy Dobra, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: