„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 02.12.2013 zgodnie z Uchwałą nr XXIX/255/13 Rady Gminy w Dolicach z dnia 29.10.2013 roku na terenie gminy DOLICE, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ... (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) od dnia 01.11.2013 na terenie miasta i gminy Węgorzyno, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż na podstawie art. 24 ust.8 Ustawy z 07.06.2001 o "Zbiorowym zapoatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków " (DZ.U. 2006 r Nr 123 poz. 858) od dnia 01.05.2013 na terenie gminy STARGARD SZCZECIŃSKI, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązuje nowa stawka opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.03.2013 mocą Uchwały Rady Gminy Stepnica Nr XIX/198/13 z 13 lutego 2013 r na terenie gminy Stepnica, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie taryfa opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, od dnia 01.01.2013 zgodnie z Uchwałą nr XXI/140/2012 Rady Gminy Marianowo na terenie gminy MARIANOWO, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach:

   „WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 01.01.2013 na podstawie Uchwały nr XIX/263/2012 Rady Gminy Dobra  na terenie gminy Dobra, w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za usługi wodociągowe w następujących wysokościach: